32 inzichten, stappen en overige vaardigheden voor Uitblinkers

Deze wereld heeft verandering nodig en dus behoefte aan creators, bij voorkeur Uitblinkers. Om zo snel mogelijk Uitblinker te worden en soepel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen helpen 32 inzichten, stappen en vaardigheden

Deze zijn onderverdeeld in zes groepen met een eigen kleur:

1. Inzichten. Dit zijn inzichten om het leven als een spel op te vatten en het spel optimaal te spelen. Daarbij zijn drie ‘vrijheden’ van jou als deelnemer aan het spel belangrijk: ‘Doen’, ‘Delen’ en ‘Denken’. (Groep roze.)

2. Doen. Als je iets zelf kunt dan mag je het ‘doen’. De vijf stappen die daarbij horen zijn samengevat op één kaart. (Groep groen.)

3. Interacteren/delen. Als een ander iets heeft of kan wat je nodig hebt dan kun je iets ‘ruilen’, bijvoorbeeld een product tegen geld. Dat is de eenvoudigste vorm van delen of interactie. Als je een ander iets wilt laten doen zonder directe beloning dan helpt het om handig te communiceren (5 stappen). (Groep geel.)

4. Denken. Als je iets niet zelf kunt en je weet niet direct wie je hiervoor kunt inschakelen, dan helpt creërend denken (6 stappen). (Groep oranje.)

5. Herstellen. Als je creëert dan heb je ook pauze nodig. In deze groep vind je leren (van je ervaringen), duiden, beheren en herstellen van jezelf en je spullen en bewust zijn en inspiratie opdoen voor nieuw creaties. (Groep blauw.)

6. Overige vaardigheden. Bij dit alles helpen diverse vaardigheden. De ‘switch-vaardigheden’, zoals je kunnen ‘verbinden/egocentrisch kunnen zijn’ en discipline tonen/je vrij voelen’ betreffen de vaardigheid om je (extreem) naar de ene kant van de vaardigheid te kunnen begeven en, wanneer dit vereist is, naar het tegenovergestelde. (Groep paars.)

Via onderstaande links kun je naar het sprookje of direct naar de achtergrondinformatie van betreffend onderdeel.

00. Inleiding – SprookjeAchtergrond

Inzichten:
01. Zie leven als een spel – SprookjeAchtergrond
02. Inventariseer de spelsituatie – SprookjeAchtergrond
03. Ken de universele spelregels – SprookjeAchtergrond
04. Ontdek je opdracht – SprookjeAchtergrond
05. Verleg je grenzen – SprookjeAchtergrond

Doen:
06. Doe het SMART en in stappen – SprookjeAchtergrond

Interacteren/delen:
07. Ruil – SprookjeAchtergrond
08. 1. Stel je doel helder – SprookjeAchtergrond
09. 2. Bepaal je doelperso(o)n(en) – SprookjeAchtergrond
10. 3. Welke weg en wanneer – SprookjeAchtergrond
11. 4. Verpak de boodschap – SprookjeAchtergrond
12. 5. Zend/interacteer – SprookjeAchtergrond

Denken:
13. 1. Stel het doel helder – SprookjeAchtergrond
14. 2. Programmeer het – SprookjeAchtergrond
15. 3. Vertrouw en geloof – SprookjeAchtergrond
16. 4. Laat los, neem afstand – SprookjeAchtergrond
17. 5. Volharden – SprookjeAchtergrond
18. 6. Durf en pak je kansen – SprookjeAchtergrond

Herstellen:
19. Leer – SprookjeAchtergrond
20. Neem waar en laat je prikkelen – SprookjeAchtergrond
21. Duid je gevoel en emoties – SprookjeAchtergrond
22. Herstel. Beheer je middelen – SprookjeAchtergrond

Vaardigheden:
23. Besluit ferm – SprookjeAchtergrond
24. Switch: Stel jezelf centraal/Verbind – SprookjeAchtergrond
25. Switch: Hoofd/Hart – SprookjeAchtergrond
26. Switch: Doe/Deel/Denk/Herstel – SprookjeAchtergrond
27. Switch: Committeer je/Voel je vrij – SprookjeAchtergrond
28. Switch: Accepteer/Bied weerstand – SprookjeAchtergrond
29. Beheer je oordelen – SprookjeAchtergrond
30. Beheer je stemmingen – SprookjeAchtergrond
31. Beheer je overtuigingen – SprookjeAchtergrond
32. Beheer je verantwoordelijkheden – SprookjeAchtergrond

33. Einde – Sprookje