Uitblinkers kunnen volharden

Uitblinkers houden vol. Ze weten dat een aflevering van een bestelling vaak komt op een moment dat je die niet verwacht. Ze beseffen dat aflevering van het bestelde even kan duren omdat alles op elkaar is afgestemd en moet blijven. Ze snappen dat alle gedachten niet direct materialiseren. Ze blijven erin geloven. Tegelijkertijd zijn ze niet verbaasd dat het soms wel snel kan gaan. Ze snappen dat alles per saldo energie is en dat alleen de blauwdruk hoeft te veranderen om de vorm te laten veranderen. Ze herkennen wanneer ze met verkeerde gedachten de bestelling zelf tegenhouden.

In het kort:

  • Heb geduld. Jouw kans komt nogal eens als je het niet verwacht.
  • Pak tegenslagen aan, leer ervan, word sterker.
  • Houd je vertrouwen vast.

Uitblinken vergt uithoudingsvermogen

In de praktijk zie je nog al eens dat een bestelling komt op een moment dat je het niet verwacht. Soms is dat later dan je hoopte. Tijd bestaat niet op de Energiesnelweg, daarom is precieze timing weleens moeilijk. Een strikte tijdslimiet geeft, evenals een verwachting ‘hoe’ het resultaat bereikt gaat worden, nogal een aanleiding tot twijfel (‘Ik geloof niet dat het nu nog gaat gebeuren, ik geloof er niet meer in’).

Ook al duurt het omzetten van een ‘energetische tegoedbon’ naar een situatie met materie, mensen en gebeurtenissen langer dan je hoopt, je moet beschikken over veerkracht en uithoudingsvermogen. In jouw instelling en geduld moet wat rek zitten. Anders krijg je slechtere gedachten. Jij bent dan zelf de voornaamste oorzaak dat het bestelde nog niet is afgeleverd. Dat kun je afmeten aan slechtere gevoelens (zoals teleurstelling, twijfel, zorgen en misschien zelfs boosheid). Die slechtere gevoelens vertellen je dat je op dat moment weerstand biedt aan de werking van de Energiesnelweg en dat je de aflevering juist tegenhoudt.

Doorzetten is iets anders dan vechten

Jij kunt tegenslagen overwinnen en geduld bewaren als je een helder doel voor ogen hebt en heilig gelooft dat je zult slagen. Je laat je niet van de wijs brengen. Wees een doorzetter, maar vecht niet tegen de bierkaai. Juist niet! Doorzetten heeft met vertrouwen en positieve verwachting te maken, vechten heeft alles te maken met angst.

Als je een obstakel tegenkomt, bestel dan een passende oplossing en vervolg je weg. Of ga even wat anders doen, ontspan je en kijk er vervolgens fris tegenaan. Ga op de stoel van de speler zitten en ‘overleg’. Vraag gerust om inspiratie. Doorzetten betekent een goed gevoel en vertrouwen houden, niets meer dan dat. De natuurlijke manier, via de Energiesnelweg, voelt goed, is speels en moeiteloos. Je kiest de weg van de minste weerstand, zoals alles in de natuur.

Met betrekking tot timing: ook het tegengestelde van een strakke deadline is niet aan te raden. Als je aanneemt dat iets heel lang gaat duren krijg je ook gelijk. Dat gaat het lang duren. Bedenk dat per saldo alles energie is en dat alleen de blauwdruk hoeft te veranderen om de vorm te laten veranderen.

Rhonda Byrne, beschrijft in haar boek ‘The Secret’ hoe zij van een leesbril af kwam. Belangrijk was dat ze besefte dat zijzelf het was die zich een beeld had gevormd dat een leesbril erbij hoort als je ouder wordt. Ze nam zij zich voor dit beeld te veranderen. Met die intentie wist zij binnen drie dagen het zicht van haar ogen zo te verbeteren dat zij geen leesbril meer nodig had. Een arts legde haar later uit dat het een wonder was dat dat in zo korte tijd gelukt was; hij weet wat er allemaal in een oog moet veranderen om zover te komen. Byrne zelf vond overigens de drie dagen al lang, en gaf toe dat het maar goed was dat zij niet wist wat de arts wist.