Zeven handige vaardigheden voor uitblinkers

1. Uitblinkers kunnen accepteren én ze kunnen helemaal voor hun idealen gaan. Ze kunnen incasseren en accepteren dat het leven nu is zoals het is. En tegelijkertijd kunnen ze helemaal gaan voor en geloven in de toekomst zoals ze die wensen. Ze kunnen zich laten meevoeren in een flow en openstaan voor wat hun toevalt. Ze zijn alert op kansen en staan tijdig in de ontvangststand. Tegelijkertijd hebben ze voldoende weerbaarheid opgebouwd om tegen een stootje te kunnen.

2. Uitblinkers kunnen hun overtuigingen managen. Ze zijn in staat belemmerende overtuigingen te herkennen en deze op te schonen. Tevens zijn het mesters in het erkennen dat nieuwe overtuigingen hen kunnen helpen. Ze kunnen deze inslijten en discipline gebruiken om nieuwe, voordelige gewoonten in te slijten. Ze kennen de waarde van oefening en de kracht van affirmaties. Uitblinkers beseffen dat ze op elk moment en een keuze hebben en ze voelen zich volledig verantwoordelijk voor hun leven. Tegelijkertijd beseffen ze dat ze tot prestaties komen door hun discipline te ontwikkelen en op de juiste momenten toe te passen en te volharden.

3. Uitblinkers kunnen hun energie managen. Ze begrijpen dat energie de basis van alles is en dat beheersing van energiestromen alles mogelijk maakt. Creëren kost energie en daarom zijn uitblinkers ook meesters in zich opnieuw opladen met energie. Ze weten energie bij zich te houden als ze die hard nodig hebben. Maar ze zijn ook gulle gevers van energie aan hen die het nodig hebben. Ze begrijpen dat hun lichaan voertuig van de geest is en dat je dat goed moet verzorgen met rust en beweging, de juiste ademhaling, ontspanning en gezonde voeding.

4. Uitblinkers kunnen hun geest beheersen. Ze herkennen wanneer rust nodig is en kunnen die nemen. Om hun geest vervolgens weer optimaal actief te gebruiken.  Ze weten wanneer hun ratio de hoofdrol moet vervullen en ook wanneer ze op hun gevoel en intuitie moeten afgaan. Ze kennen de opslagcapaciteit en rekenkracht van hun onderbewustzijn en ze kunnen daaruit putten.

5. Uitblinkers kunnen emoties managen. Ze kunnen emoties opmerken en duiden. Wanneer dat nodig is kunnen ze hun emoties beheersen of naar keuze de energie van emoties geleiden naar productiviteit.

6. Uitblinkers voelen zich verbonden met alles en met iedereen en begrijpen dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel. Tegelijkertijd kunnen zich volledig focussen, geconcentreerd bezig zijn en zich afsluiten van afleiding en ruis. Een uitblinkers die succesvol wil communiceren is ook een effectieve en oprechte verbinder.

7. Uitblinkers houden hun lichaam gezond en fit. Want een gezonde en energieke geest huist in een gezond lichaam. Uitblinkers zorgen voor voldoende beweging, frisse lucht en gezonde voeding en brengen voldoende tijd door in de natuur.  Ze zorgen ervoor dat ze altijd voldoende energie hebben om acties in gang te zetten. Ze begrijpen de invloed van voeding, drank, sigaretten en drugs. Ze vullen bestanddelen aan als er tekorten zijn. En ze kunnen zelf energie bijtanken zonder voeding of drinken.