Uitblinkers kunnen accepteren

Uitblinkers accepteren dat alles nú is zoals het is. Dat ze nú zijn zoals ze zijn. Dat hun situatie nu is zoals die is. Wél mogen ze wensen die het anders wordt, maar ze ontkennen niet en ze vechten niet tegen wat er nu is. Uitblinkers herkennen hun beperkingen.

Het hele spel draait om prikkels ontvangen, verlangens ontwikkelen en creëren, waardoor het geheel verrijkt en het spel vooruitgang boekt. Die prikkels en de daaruit voortvloeiende verlangens laten pionnen echter niet ongemoeid. Veel minder prettige emoties ontstaan uit het mechanisme prikkel ® verlangen. Soms is het goed om even het verlangen te stoppen en gewoon te accepteren wat er is. Als je even kunt accepteren wat er in het spel is geeft dat de broodnodige rust. Altijd op jacht zijn naar meer geluk kan je afhouden van gelukkig zíjn. Per slot van rekening moet je niet gelukkig worden, maar gelukkig zijn.

Uitblinkers in Life-theGame accepteren dat alles in het spel op elk moment is zoals het is. En dat ze nú zijn zoals ze zijn. Wél mogen ze wensen dat het anders wordt, maar ze ontkennen niet wat er is. Ze zien het contraproductieve in van vechten tegen wat er nu is.

Uitblinkers houden van het volmaakte dat gecreëerd is. En ze houden van het onvolmaakte, omdat dat de impuls kan geven voor nieuwe creaties en vooruitgang. Ze weten dat het allemaal bij het spel hoort.

Ze beseffen dat ze zelf precies goed zijn als uitkomst van hun ervaren, doen, communiceren en denken & voelen in het voorafgaande in het spel. En ze verheugen zich op hoe ze kunnen worden dankzij wat ze op dit moment met hun kracht kunnen veranderen. Precies op dit snijpunt van wat is en wat komt, scheppen ze momenten van rust en geluk door het contact open te zetten met hun speler. Ze oordelen even niet, omdat ze beseffen dat hun speler-deel veel beter overziet wat de zin van alles is. Dat doen ze bijvoorbeeld door te mediteren en zo even niet te denken en te verlangen en geen emoties te hebben. Dat doen ze ook door tijd in de natuur door te brengen en de schoonheid te aanschouwen van wat gecreëerd is. Ze waarderen wat ze hebben meegemaakt, waardoor ze geworden zijn wat ze nu zijn –  vaak sterker, wijzer en rijker.