4. Uitblinkers beheersen hun energie

Uitblinkers managen hun energie. Ze weten hoe ze hun energie kunnen vergroten. Hoe ze energie door zich kunnen laten stromen naar een ander. Uitblinkers weten hun energie vast te houden op momenten dat dat nodig is.  Ze gebruiken technieken om extra energie te laden.

gezond leven

 

Alles bestaat uit energie. En die energie kan trillen. Dat wij die energie niet zien ligt voor een deel aan de zintuigen waarmee we uitgerust zijn. We kunnen met onze ogen bijvoorbeeld niet inzoomen op materie tot onder atoomniveau.

Wat we wel kunnen zien, horen, voelen e.d. is energie die zich heeft verdicht tot materie. Met oneindige precisie en complexiteit trilt energie in zo’n mooi patroon dat het voor ons overkomt als een tafel of een steen of een menselijk lichaam.Onze ogen zijn geschikt voor bepaalde frequenties zodat we bepaalde trillende energie zien. Zo kunnen we deze zien welke kleur iets heeft. Onze oren zijn weer geschikt voor lagere trillingen in het spectrum van geluid. Zo kunnen we horen wat voor geluid iets maakt. Zelfs onze vingers geven uiteindelijk trillingenaan de hersenen door. Die eigenschap maakt dat wij iets als hard of zacht, ruw of glad voelen.

beheers energie

Zo komt er de hele dag trillingsinformatie in onze hersenen binnen, die mede bepaalt hoe wij onze werkelijkheid ‘zien’.

Er gaan echter ook de hele dag trillingen naar buiten. Dat doen onze hersenen. Onze gedachten zijn niets anders dan gecompliceerd trillende energiepakketjes. Onze gedachten zetten energie in beweging.

We zien ze niet, die gedachten – evenmin als we de informatie over een bittere smaak zien die in onze hersenen binnekomt. Echter, we weten dat niet zichtbare zaken wel degelijk kunnen bestaan. Denk maar aan draadloze telefonie, magnetisme en zwaartekracht. Dus je kunt je vast ook wel voorstellen dat die energie van onze gedachten nog ‘ergens’ is en informatie bevat.

Een losse, oppervlakkige gedachte belandt ergens in een uithoek van onze informatie-opslag. Een gedachte die veel aandacht krijgt wordt steeds opnieuw gevoed met energie en zo krachtiger en krachtiger.

Nu komt het mooie principe waarvan uitblinkers veel profijt hebben: jouw onzichtbare, krachtige gedachte (wens, verlangen) zet je even onzichtbare hogere ‘ik’ aan het werk om met energie jouw wens in te vullen.

Ik heb hiervoor de term Energiesnelweg geïntroduceerd. De energie van de Energiesnelweg stroomt en trilt overal. In de hardste steen en in de ijlste lucht. Daarmee is het een prachtig, verbindend netwerk. Net zoals het Internet, de elektronische snelweg.

Als we die vergelijking doortrekken kunnen we spreken van de Energiesnelweg als het samenstel van

  • het vrije energieveld en de tot materie verdichte energieconcentraties
  • de onzichtbare onderlinge verbindingen én
  • de fantastische mogelijkheden. Je kunt je voorstellen dat die zelfs veel groter zijn dan de mogelijkheden van de elektronische snelweg.

In de praktijk betekent dat dat in het gigantische radarwerk van alles wat er maar bestaat en gebeurt veranderingen plaatsvinden om jouw wens te vervullen. Alles schikt een beetje op of past op een net andere manier in elkaar om bij jou af te leveren wat je bestelde. Er doen zich met het bestaand materiaal nieuwe situaties voor die voor jou gunstig zijn. En waar nodig wordt er uit de oneindige hoeveelheid vrije energie nieuw materiaal gemaakt en bij je afgeleverd.

Je kunt het een beetje vergelijken met hoe planten en bomen in een bos groeien. Elke dag is het bos weer net ietsje anders. Of hoe wolkenformaties steeds weer veranderen. Het is één groot systeem waarvan de onderdelen telkens op een andere manier samenwerken.

Je zult begrijpen dat wensen niet altijd direct vervuld kunnen worden. Er moet soms heel wat geschoven en tot vorm verdicht worden voordat de energiesnelweg je bestelling kan afleveren. Een andere keer lijkt het alsof er wel een snelle aflevering mogelijk is. Soms is de wens dan al lang aanwezig, maar is de aflevering van de bestelling onbewust lang tegen gehouden en daardoor de druk heel groot geworden.

Die druk heeft ook te maken met de vurigheid van de wens. Hoe meer energie er achter een gedachte (wens, verlangen) zit, hoe meer druk er zit op de realisatie ervan.

Uitblinkers maken van gedachten Power-gedachten door ze met extra energie te voeden.

Emoties geven precies aan hoeveel energie er in een gedachte zit. Ben je enorm enthousiast en voel je dat je in een ‘flow’ zit dan heeft je bestelling meer kracht en krijgt deze voorrang. Voel je afschuw of woede, dan zit er ook veel energie achter die gedachte. Maar dan is de truc om direct die grote energie om te zetten naar het tegenovergestelde – namelijk wat je wél wenselijk vindt. Als je blijft hangen in negativiteit dan bestel je het negatieve met al die kracht. En dat willen uitblinkers niet.

Uitblinkers zijn zich heel bewust van de kracht van emoties. Zij kunnen zich met eenvoudige technieken opladen met extra energie en vervolgens hun gedachten kracht bij zetten.

Als je de kunst verstaat om je gedachten te kiezen en te voorzien van een grote dosis positieve energie dan moet je soms even geduld hebben, maar dan is er niets ter wereld dat jouw bestelling kan tegenhouden.