Als je weet wat je wilt bereiken, bij wie en via welke weg en wanneer, dan komt de boodschap aan bod. Uitblinkers beseffen het belang van een heldere en goed verpakte boodschap.

Informatie kun je overbrengen met alleen woorden (in spraak of schriftelijk) en/of andere tekens. Maar ook met symbolen en andere beelden en zelfs bewegende beelden. Je kunt zelfs denken aan het bedienen van andere zintuigen, zoals laten voelen, ruiken en proeven. En natuurlijk communiceer je ook met je lichaamstaal.

Bepaal wat en hoe en wie welke behoefte heeft

Je hebt twee aspecten bij de boodschap:

  • wát je wilt overbrengen, de inhoud
  • hóe je het wilt overbrengen, de verpakking
Pablo Picasso
In de "Think Different"-reclamecampagne van Apple in 1997 kwamen andersdenkenden als Pablo Picasso in beeld. De campagne toonde verschillende iconische mensen zoals Albert Einstein, Mahatma Gandhi en Pablo Picasso en gebruikte de slogan "Think Different" om het idee van buiten de gebaande paden te denken en je eigen weg te gaan te promoten.

Bij de inhoud gaat het om twee situaties:

  • jij hebt een bepaalde behoefte en je wilt iemand/personen bereiken die die behoefte kunnen vervullen
  • jij hebt een (uniek) aanbod en je wilt iemand/personen bereiken die een daarop aansluitende (al of niet latente) behoefte hebben.

Communiceer met impact, d.w.z. communiceer anders

Als Uitblinker weet je wat je wilt en wat je van anderen wilt. Om wat je in je hoofd hebt over te brengen naar een ander moet je een verpakking kiezen. Zo kies je de woorden, symbolen en beelden. De toon waarop je praat of de stijl waarin je schrijft kleurt de inhoud.

Impact Equation

Ik maak graag gebruik van de (Communication) Impact Equation van Chris Brogan en Julien Smith. Deze luidt:

I = C x (R + E + A + T + E)

Daarbij staat I voor de (communicatie-) Impact, het effect dat je uiting heeft. Als Uitblinker ga je voor het maximale effect.
R staat voor Reach (Hoeveel mensen bereik je?). Bereik je die ene die je nodig hebt of richt je je tot een miljoenenpubliek?
E is van Exposure: in welke mate (bijvoorbeeld hoe groot, hoe lang) en hoe vaak stel je iemand bloot aan jouw communicatie?
A is van Articulation: hoe duidelijk ben je? Een goede boodschap is meestal simpel (liefst enkelvoudig), direct en beknopt.
T is van Trust: ben je geloofwaardig? Wat is je imago?
En E is van Echo. Heb je een klik bij je publiek?

Al deze termen dragen opgeteld bij tot succesvolle communicatie. Het belangrijkste is echter de vermenigvuldigingsfactor C. Dat is de C van Contrast in communicatie. Uitblinkers doen het anders dan anderen, zodat ze opvallen en de aandacht krijgen. En na bereik is dat de tweede stap in communicatie.

Om ‘anders’ te zijn en toch je uitingen samenhangend te presenteren (zelfs tot een ‘merk’) kun je gebruikmaken van een concept.

google doodles
Een gedurfd concept zijn de regelmatig wisselende Google Doodles. d.w.z tijdelijke varianten van het Google-logo die op de startpagina van Google worden weergegeven om een ​​speciale gebeurtenis, prestatie, jubileum of herdenkingsdag te vieren. Google Doodles zijn vaak interactief (spelletjes, animaties e.d.).