Uitblinkers ruimen beperkingen in hun geest op. Ze doen wat aan verkeerde overtuigingen. Ze kicken af van verslavingen die in de weg zitten. Ze nemen afscheid van oude ideeën en ze staan open voor nieuwe ideeën. Ze hechten minder aan uiterlijkheden en status en staan meer open voor hun innerlijke ‘ik’.

Als je een indrukwekkende waarneming doet, bijvoorbeeld: stel je brandt je hand aan vuur, dan sla je die informatie in een keer heel helder en goed bereikbaar op. Die vaardigheid is in de praktijk zeer bruikbaar om automatisch te reageren in vergelijkbare situaties.

Niet alle ervaringen zijn indrukwekkend. Als je een oppervlakkige waarneming doet, dan sla je die wel ergens op, maar die informatie is moeilijk terug te vinden.

Denk je langer en vaker over iets na, dan wordt die informatie ook steeds beter opgeslagen. Een vaak herhaalde gedachte kan zo bijvoorbeeld een overtuiging worden.

Creëer bruikbare overtuigingen

Soms zijn die overtuigingen heel bruikbaar bij het behalen van je doelen. En soms zitten overtuigingen in de weg. Als je door jarenlang inslijten de overtuiging hebt dat je iets niet kan, dan kan dat een aanzienlijke beperking zijn om je leven op een gewenste manier vorm te geven.

Gelukkig hebben gedachten en dus ook herhaalde gedachten de eigenschap dat ze weer kunnen wegkwijnen als je ze lange tijd geen aandacht geeft.

En als je sneller van een belemmerende overtuiging af wilt kun je een nieuwe overtuiging over een oude heen inslijten. Dat onderscheidt ook weer uitblinkers van de gemiddelde mens.

 • Uitblinkers herkennen beperkende overtuigingen bij zichzelf.
 • Uitblinkers kunnen beperkende overtuigingen opruimen en vervangen door bruikbare overtuigingen.

  Out-of-the-box? Rek de box een stukje op

  Overtuigingen zitten in jouw persoonlijke set met opgeslagen informatie – je ego. Ze bepalen mede hoe jij je werkelijkheid ervaart. En ze bepalen hoe je nieuwe informatie tot je neemt en opslaat. Wat in je straatje te pas komt neem je gretig op en dat versterkt je overtuiging.  Dat is handig bij overtuigingen die in het verlengde van je wensen liggen. En dat is onhandig als ze je tegenwerken.

  • Uitblinkers kunnen kiezen welke overtuigingen ze aanmaken.
  • Uitblinkers steken alleen energie in overtuigingen als ze bruikbaar zijn

  Uitblinkers zijn zo overtuigd van de werking van hun Power-gedachten dat ze zonder aarzelen nieuwe overtuigingen aanmaken die het gewenste op hun pad brengen. En dan nemen ze actie.

  Zet je onderbewustzijn en je geheugen in

  Het geheugen is enorm handig. Je kunt bij allerlei spelsituaties terugvallen op eerdere ervaringen en zo adequaat reageren. Het gedachte- en overtuigingenpatroon dat je hebt opgebouwd, is er de oorzaak van dat dingen in het spel gaan zoals ze gaan. Omdat dit een patroon is, kost het weinig energie en weinig tijd om ernaar te handelen. Allerlei taken gaan na enige oefening op de automatische piloot zodat je aandacht kunnen hebben voor andere zaken.

  Op het moment dat uitblinkers hun leven een wending willen geven en ze moeten van de gebruikelijke denk- en handelwijze afwijken is dit een belemmering. De kaarten die nu op tafel liggen vergen een andere aanpak. Een vastgeroeste overtuiging kan nu tegen ze werken.

  Gelukkig hebben gedachten en dus ook herhaalde gedachten (overtuigingen) de eigenschap dat ze weer kunnen wegkwijnen als je ze lange tijd geen aandacht geeft.

  En als je sneller van een belemmerende overtuiging af wilt kun je een nieuwe overtuiging over een oude heen inslijten. Dat onderscheidt ook weer uitblinkers van de gemiddelde mens.

  Zoek hulp bij verslavingen

  Ook verslavingen kunnen behoorlijk in de weg zitten. Het lichaam van pionnen kan de regie overnemen en vragen om een bepaald denken & voelen, communiceren en doen. Uitblinkers herkennen verslavingen en zoeken hulp als ze er niet uit zichzelf van kunnen afkicken.

  Uitblinkers in Life-theGame kunnen afscheid nemen van oude ideeën en open staan voor nieuwe ideeën. Uitblinkers denken niet zozeer out-of-the-box; ze herkennen de box en rekken deze een stukje op. Ze zijn ‘open minded’ en tolerant. Uitblinkers oordelen zo weinig mogelijk. Ze beseffen dat dat veelal energieverspilling is. Ook laten ze zich minder leiden door wat media, reclame en hun omgeving opdringen als mode en ‘musts’. Via verbinding met hun speler-deel zoeken ze liever naar hun ware identiteit.

  Overtuigingen zitten in de persoonlijke set met opgeslagen informatie – het ego. Ze bepalen mede hoe men de werkelijkheid ervaart. En ze bepalen hoe pionnen nieuwe informatie in zich opnemen en opslaan. Wat in hun straatje te pas komt nemen ze gretig in zich op en dat versterkt hun overtuiging. Dat is handig bij overtuigingen die in het verlengde van hun hogere ik liggen. En dat is onhandig als ze tegen hun hogere ik ingaan.

  Kortom:

  • Uitblinkers kunnen kiezen welke overtuigingen ze aanmaken.
  • Uitblinkers steken alleen energie in overtuigingen als ze bruikbaar zijn en in lijn met hun hogere ik.
  • Uitblinkers zijn zo overtuigd van de werking van hun Power-gedachten dat ze zonder aarzelen nieuwe overtuigingen aanmaken die het gewenste op hun pad brengen.