In spellen zoek je de grenzen op. Die grenzen worden veelal bepaald door de spelregels. Daarin staat niet alleen wat verboden is, maar ook wat je mogelijkheden of vrijheden zijn. Zo mag een paard op een schaakbord een hokje opzij en twee vooruit of achteruit en twee opzij en een vooruit of achteruit. Als Uitblinker houd je van uitdagingen omdat ze het beste uit je naar boven halen..

vrijheden zijn uitblinkers mogelijkheden in het spel vergeliikbaar met de paardensprong bij schakenrong1
Vrijheden zijn voor uitblinkers: mogelijkheden in het spel, zoals de paardensprong.

Gebruik de vrijheid die past bij jou en de situatie

In Life – the Game mag je als deelnemers heel veel. Veel meer dan pionnen in een bordspel. De sky lijkt de limit. Toch kun je je vrijheden indelen in vier groepen:

 • Doen
 • Delen (interacteren, d.w.z. ruilen en communiceren)
 • Denken (en voelen)
 • Het omgekeerde van Doen/Delen/Denken: rusten, leren, herstellen e.d.
voor uitblinkers-is the sky the limit
Voor uitblinkers is the sky the limit.

Doen

 • Je neemt waar, je wordt in de spelomgeving geprikkeld
 • Je ontwikkelt een verlangen.
 • Je gaat wat doen.

Bijvoorbeeld: je hebt trek, je wilt eten, je gaat iets te eten zoeken en eten.

De Ark van Noach met Russell Crowe als Noach
In de film Noah bouwt Noach (Russell Crowe) zijn 'Ark'.

Interacteren, ruilen

Als Uitblinker erken je dat zaken zijn waar jij minder goed in bent. Randzaken, bijvoorbeeld. Daarvoor kun je beter de hulp van anderen inroepen. En zo ben je vaak bezig met Interactie.

De eenvoudigste manier om van iemand iets gedaan te krijgen is deze persoon te betalen. En dat is op zich weer de eenvoudigste vorm van ruilen (geld tegen product of dienst). Iets moeilijker wordt het als je een ander wilt overtuigen en tot gedrag aanzetten zonder directe (geldelijke) beloning. Dan moet je je verlangen Delen, oftewel slim communiceren.

Canadese blogger Kyle MacDonald ruilde vanaf een rode paperclip in 2005 door slim onderhandelen naar iets van steeds grotere waarde tot uiteindelijk een huis
De Canadese blogger Kyle MacDonald ruilde vanaf een rode paperclip in 2005 door slim onderhandelen naar iets van steeds grotere waarde tot uiteindelijk een huis.

Voelen en denken

Dan resten er ook nog taken die je zelf niet kunt doen en waarbij je nog geen idee hebt hoe je tot een resultaat kunt komen. Dan komen je vaardigheden om efficiënt te denken en te voelen goed van pas. Ik hoop je vooral te inspireren hoe je denken en voelen als belangrijkste troeven kunt inzetten om je spel op een hoger niveau te brengen. Want denken kun je ook als activiteit op zich met resultaat uitoefenen.

Denken is natuurlijk nuttig alvorens te doen en alvorens te interacteren. Maar denken is méér. Met denken kun je rechtstreeks invloed uitoefenen op het meest elementaire materiaal in het spel: energie. Alle materie is, als je maar voldoende inzoomt, niet anders dan trillende energie. Dan hebben we het over inzoomen naar lager dan atoomniveau inclusief de deeltjes die zich in een atoom bevinden. En het grappige is dat de waarnemer op die energie invloed uitoefent met zijn of haar gedachten.

Zoom je weer enorm uit dan kom je bij planeten en het heelal, het univerum. Een enorm radarwerk waarbij alles op elkaar ingrijpt. Dat dus opgebouwd is uit een zeer kneedbare grondstof: energie.

Jim Carey gebruikt de Law of Attraction letterlijk in Bruce Almighty
Jim Carey gebruikt de Law of Attraction letterlijk in de film Bruce Almighty door de maan een stukje dichterbij te halen.

Gebruik de universele wetten in je voordeel

Wat nu komt is cruciaal voor jouw succes als Uitblinker. Je kunt nu besluiten handig gebruikt te maken van de mogelijkheid om met denken iets in het spel op je af te roepen, aan te trekken.

En je kunt ook besluiten dat je niet aan dat ‘zweverige gedoe’ meedoet. Het is aan jou.

Als je dat laatste beslist, dan verlies je wel een superkrachtige manier om dit spel naar je hand te zetten en als Uitblinker in spe te bereiken wat je wilt. Besef voor je besluit twee dingen:

1. Je hebt te maken met een Universele Wet. Het feit dat jij met je gevoelens en gedschten inwerkt op de energie waaruit alles is opgebouwd werkt altijd, ongeacht of je het gelooft op niet. Vergelijk het met zwaartekracht. Daar hoef je niet in te geloven; die kracht werkt zo ook wel. (Kenmerkend verschil is overigens: zwaartekracht werkt direct, bij gedachtenkracht zit er vrijwel altijd vertraging op de lijn.)

2. Het feit dat alles energie is, is door de knapste beta-wetenschappers, kwantumfysici, mensen als Albert Einstein, bewezen.  dan moet je van goede huize komen om zoiets te ontkennen.

Met denken creëer je dus, of je wilt of niet. Het grote verschil tussen een Uitblinker die van deze spelregel gebruikt maakt en degene die dat niet doet is: de bewuste Uitblinker krijgt meer op zijn/haar pad van wat hij/zij wil. En de onbewuste speler krijgt meer zaken op zijn/haar pad die hij/zij niet wil.

De keus lijkt me gemakkelijk, maar het is aan jou.

uitblinkers kennen de universele wetten
Uitblinkers kennen de universele wetten

Ken de wetten die je een voorsprong geven

Als je rekening houdt met bovenstaande spelregel, dan speel je een stuk plezieriger. Je kunt veel creatiever zijn als je je denken zo hebt verruimd. Je maakt bewust gebruik van de veel grotere mogelijkheden van wat ik de Energiesnelweg noem. Die heeft nog meer bijzondere eigenschappen die veelal uit dezelfde kwantummechanica komen. Met onderstaande principes zul je vernieuwend en effectief spelen:

 1. Neem aan dat werkelijk alles in essentie energie is, ook materie, ook vacuüm.
 2. Neem het geheel als uitgangspunt. Verklaar niet alles als een optelsom van de kleinst mogelijke delen.
 3. Neem aan dat alles in essentie één is. En dat communicatie mogelijk is met oneindige snelheid.
 4. Neem aan dat ruimte alleen relevant is voor onze gewone zintuigen. Het is de ontvouwing van een illusie.
 5. Neem aan dat alles een tegenpool heeft. Bij het creëren maak je uit eenheid tevens een tegengestelde.
 6. Neem aan dat alles constant in beweging is. Niets is statisch, alles trilt met een eigen frequentie en kan resoneren.
 7. Neem aan dat alles bewustzijn heeft en dat alles informatie bevat.
 8. Neem aan dat alles door alle bewustzijnslagen heen verbonden is. En neem aan dat hogere niveaus invloed kunnen uitoefenen op lagere niveaus.
 9. Neem aan dat moeiteloos creëren mogelijk is en de voorkeur verdient. Ook intenties, gedachten en verlangens scheppen – bewust en onbewust. Emoties zijn de graadmeter hoe productief je huidige gedachte is om het verlangde zich te laten manifesteren.
 10. Neem aan dat effecten ook oorzaken kunnen aantrekken. Lineaire tijd, oftewel oorzaak en gevolg is geen ijzeren uitgangspunt.
uitblinkers weten dat alles energie is en dus maakbaar
Uitblinkers weten dat alles energie is en dus maakbaar