08. Deel – 1. Stel je doel helder

“Ik wil de wereld beter maken en nu zít ik hier maar”, mokte prinses Gretha.
“Zullen we wat schrijven?” vroeg Sharitt, de schrijfster. “Dan deel je je gedachten met anderen.”
“Hmm, ik weet niet of ik met schrijven de mensen kan ráken.”
“Daar weet ik wel wat leuks op”, zei tovenaar Tincor.
Hij legde enkele tellen zijn wijsvingers tegen zijn slapen en wég was Gretha.

uitblinker-sprookjesboek-doel-helder-stellen-cupido“Nou, wat je leuk noemt!  Gretha’s stem klonk nu vanuit een wolkje in de kamer.
“Ik zit hier als dikkig jongetje met een kruisboogje. ”
“… In mijn blootje, hè!” voegde ze er boos aan toe.
“Kom, ik heb je een keurig wolkje gegeven om dat te verhullen”, lachte Tincor.
“Wat is hier nu weer de bedoeling van?” vroeg Gretha berustend.
“Schrijf je boodschap op, rol je papier om een pijl en schiet die recht in iemands hart. Succes verzekerd!” zei Tincor.
Het was stil in het wolkje.

“Zeg maar wat er op de wereld beter moet, dan schrijf ik het wel op”, moedigde Sharitt het meisje aan.
“Nou dat is nogal wat, zei Gretha. Ze stak haar hoofd boven de wolk en somde een lange reeks problemen op. Van klimaatverandering tot het uitsterven van diersoorten. Van de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk tot de toename van terrorisme. En van grondstoffen die opraken tot steeds meer besmettelijke ziekten.
“Stop maar even,” onderbrak Sharitt de prinses, “je zult een keus moeten maken.”
Maar het is allemaal belangrijk, klaagde Gretha. “Hoeveel pijlen heb ik?”
“Uh, voor dit verhaal maar één pijl”, antwoordde Tincor.
“Nou, die is dan voor het waterpeil”, zei Doenar praktisch. “Als alle land is ondergelopen dan zijn er helemaal geen varkensflats, bankiers en Big Farma meer.”
De rest kon met deze keuze instemmen.

“Wat wil je bereiken?“ vroeg Sharitt.
“Nou, dat iedereen weet dat het klimaat aan het veranderen is en dat het crisis is.”
“Maar wéten de mensen dat dan niet?”
“Jawel, maar ze halen hun schouders op en gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren.”
“Dus ze moeten ook hun houding veranderen. Dus is het belangrijk dat ze ook weten wat de consequenties zijn”, zei Sharitt.

Nu ratelde Gretha over koolstof en stikstof, broeikassen, poolkappen en zeespiegels.
“Goed, je hebt het probleem duidelijk gemaakt, maar wil je ook een oplossing?” vroeg de schrijfster.
Gretha knikte.
Daarvoor moeten mensen in actie komen, toch?”
Gretha knikte opnieuw. “Ja, natuurlijk!”
“Wil je dat mensen minder autorijden? Moeten er meer tankstations voor waterstof komen? Wil je dat er minder vee is? Schonere fabrieken …?”

Gretha zweeg. Ze begreep inmiddels wel dat ze alweer een keus moest maken.
“Ja, of wil je dat er iets wordt uitgevonden dat alle CO2 uit de lucht haalt?” opperde Doenar.
“Dat is er al, dat zijn bomen”, zuchtte Gretha en vervolgens zei even niemand iets.
“Als je iets van een ander wilt dan zul je een heel duidelijk doel moeten formuleren”, doceerde Sharitt.
“Vervolgens moet je bepalen wie het meeste geschikt is om iets voor je te doen.”
“Maar dat is het onderwerp van het volgende sprookjes, besloot Tincor en hij toverde Gretha weer terug naar een prinses.

De prinses noteerde op de achtste kaart:

Stel een helder communicatiedoel

Sharitt tekende:

14_deel1_stel_je_doel_helder - uitblinker

En de tovenaar vertelde haar hoe Uitblinkers heel helder het gewenste resultaat bepalen als ze iets met anderen delen. Zij formuleren doelstellingen op het gebied van:

  • kennis/ bekendheid
  • interesse/overtuiging, verlangen
  • actie/gedrag
  • in welke mate en wanneer

 

Lees de korte achtergrondinformatie over dit element »

De uitgebreide versie van het sprookje en de langere uitleg van dit inzicht vind je binnenkort in het ledengedeelte en in het sprookjesboek.