Uitblinkers kunnen loslaten en afstand nemen. Na het krachtig en eventueel herhaald formuleren van een wens, kunnen ze vertrouwen op het mechanisme dat voor ze gaat werken. Ze kunnen gelukkig en tevreden zijn zonder dat hun bestelling is afgeleverd. Ze kunnen er luchtig over doen en leven niet voortdurend in het besef dat ze iets missen.

Hou een goed gevoel over het resultaat

Als jouw doelstelling is ingesleten of als je zomaar een wens hebt (niet omdat je iets zo erg nodig hebt), dan hoef je die wens niet te blijven herhalen. Goed besteld is goed besteld. Je kunt vertrouwen op het mechanisme op de Energiesnelweg.

Het belangrijkste is een goed gevoel. Niet goed is om voortdurend te beseffen dat je een gebrek aan het bestelde hebt. Het is zaak afstand nemen van je huidige situatie als je daarin een gebrek of gemis ervaart. Het gaat om wat je wílt. Zolang je de oude situatie aandacht blijft geven roep je weerstand tegen bestelling van het nieuwe op en blijf je juist meer van het oude krijgen.

Als je negatieve gevoelens ervaart, verzet je er dan niet tegen, maar vraag je dan af welke gedachte je net had die het gevoel kan veroorzaken. Ontwikkel een andere gedachte die een iets beter gevoel geeft. Als je die lang genoeg aanhoudt inspireert deze je misschien tot een nog weer iets beter gedachte.

Neem afstand

Ook kun je, als je zware emoties voelt, naar aanleiding van een heftige ervaring, proberen je emotie van afstand waar te nemen. Ga denkbeeldig even op de stoel van je speler zitten aan het bordspel of aan de computer en kijk vanuit die positie naar jou als pion met zijn emotie. Richt daar al je aandacht op, accepteer de emotie en wees er zelfs dankbaar voor. Ga, als het nodig is, weer even naar stap 1 en accepteer wat in het spel gecreëerd is, ook als je dat als een gemis ervaart. Keer daarna terug naar deze stap. Er is een grote kans dat de emotie vermindert, omdat deze serieus genomen is.

Stel jezelf drie vragen

Loslaten kun je ook doen met de Sedona-methode, ontwikkeld door de Amerikaanse Natuurkundige Lester Levenson. Deze gemakkelijk aan te leren methode om ongewenste, belemmerende gevoelens en gedachten los te laten werkt met drie basisvragen (waarop geen foute antwoorden bestaan):

  1. Kan ik dit gevoel van … loslaten? (Ja/nee)
  2. Wil ik het loslaten? (Ja/nee)
  3. En zo ja, wanneer? (Nu of nog niet of nooit)

Je blijf nu dezelfde vraag herhalen totdat je het gevoel krijgt dat je geen last meer hebt van het probleem of de emotie. Bijvoorbeeld omdat je na drie herhalingen erom kan lachen. Dat is een teken dat je je probleem of de emotie hebt losgelaten.

Plan niet te strak

In deze stap is het ook heel belangrijk dat je niet precies probeert uit te stippelen hoe je tot het eindresultaat komt. Laat het aan de speler en de werking van de Energiesnelweg over. Deze zijn veel creatiever in het invullen dan jij. Als je zelf een gedetailleerd stappenplan gaat maken, vergeet je waarschijnlijk mogelijkheden. Je staat niet meer open voor alternatieven. Bovendien, als je zelf de route gaat bepalen en de tussenstations worden niet bereikt, dan treedt teleurstelling of twijfel op en dat werkt contraproductief.

Probeer ook je geluk niet te laten afhangen van de aflevering van het bestelde. Wees tevreden met wat je hebt. En wees tevreden met je verlangen dat je de Energiesnelweg aan het werk hebt gezet. Wie zich kan veroorloven om er heel luchtig over te doen scoort vaak het best.