Uitblinkers beseffen dat iets wensen vervolgens iets echt willen moet worden. En iets willen iets echt besluiten moet worden. En dat een besluit betekent dat je vervolgens ook de verantwoordelijkheid erkent. De verantwoordelijkheid over alle consequenties van jouw besluit. Uitblinkers kijken in de eerste plaats naar zichzelf als ze obstakels tegenkomen.

Uitblinkers zullen niet zo snel over toeval spreken. Zij vinden het logischer dat zaken op hun pad komen omdat ze aan het roer van hun leven staan.  Uitblinkers erkennen dat je ze met hun daden, interacties, gedachten en gevoelens in grote mate hun spel vorm geven. Als ze negatieve daden, interacties of gedachten hebben gebezigd, bijvoorbeeld negatieve oordelen, dan herkennen zij dat in de effecten op hun leven. En dat geldt natuurlijk ook voor het positieve in hun leven.

Wees onafhankelijk en flexibel

Veel mensen zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de goede resultaten in hun leven. Maar, wanneer er negatieve uitkomsten zijn, vallen ze gemakkelijk in de slachtofferrol en gaan ze buiten zichzelf zoeken naar waarom dit gebeurde en wie (anders dan zichzelf) verantwoordelijk is voor de slechte omstandigheid. Daarmee maken ze zich ook afhankelijk van anderen of van iets buiten zichzelf.

Uitblinkers vinden zichzelf zelden slachtoffer van een spelsituatie. Het hoort bij het spel dat ze obstakels tegenkomen. Ze komen in actie en gaan uitdagingen aan. Ze kunnen accepteren en ze kunnen ook weerstand bieden en gaan voor iets beters. Uitblinkers willen hun leven inrichten op weg naar het vervullen van hun opdracht. Dus willen ze kunnen kiezen welke daden, interacties of gedachten ze bezigen. Ze zijn goed in switchen naar betere uitvoeringen daarvan of kiezen voor een andere vorm. Ze ruimen beperkende overtuigingen op en zetten ze om in productieve overtuigingen.

Stuur positieve energie uit

Je gedachten, gevoelens, interacties en daden zetten energie in beweging. Die energie trekt energie aan van een gelijke of harmonieuze vibratie. Als je negatieve gedachten denkt en slechte gevoelens hebt, zul je meer van dezelfde negatieve energie aantrekken en meer onaangename resultaten ervaren. Het omgekeerde is ook waar. Als je positieve gedachten denkt en goede gevoelens hebt, zul je meer van dezelfde positieve energie aantrekken en meer aangename resultaten ervaren. (Eigenlijk zijn er geen negatieve en positieve energie, het zijn meer de effecten op jou die je zo ervaart.)

Herken jezelf in de spiegel (van het leven)

Uitblinkers zien de wereld als een spiegel. Je kijk op het leven bepaalt in hoge mate hoe je het leven ervaart. Als je je leven opvat als een spel dan leef je anders dan als je dit opvat als een tranendal. Veel van wat je ziet en voelt is een weerspiegeling van de staat van je eigen bewustzijn. Zo kan een persoon die je in je leven tegenkomt (aantrekt) je een bepaald aspect laten zien van wie je bent. Vooral een negatief gevoel dat iemand anders je laat zien, zoals irritatie, weerspiegelt een gevoel dat diep in je huist. Deze weerspiegeling maakt je niet alleen bewust van je allergieën, maar ook van je kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als je ervoor  openstaat. Je hebt als Uitblinker vervolgens de keuze om het roer vast te pakken en iets te veranderen.

Je bent nu aan het einde gekomen van de 32 elementen. Lees de slotsamenvatting.