Uitblinkers volstaan niet met een losse gedachten. In plaats daarvan werken ze met affirmaties en ze scheppen momenten dat ze daar extra ontvankelijk voor zijn. Zij herhalen verlangens totdat deze goed aanvoelen en deel van hunzelf zijn geworden. Ze houden vol totdat zo’n goede gedachte uit zichzelf overeenkomstige goede gedachte aantrekt. Uitblinkers kiezen hun woorden zorgvuldig, d.w.z. positief en actief en bij voorkeur in de tegenwoordige tijd alsof een nieuwe situatie al bestaat.

Kweek krachtige gedachten

Eén prikkel kan leiden tot zo’n groot verlangen (bijvoorbeeld naar het tegenovergestelde van wat je ervaart) dat dit krachtig genoeg is om een situatie in het spel te creëren. Meestal is een gedachte minder krachtig en zul je zo’n losse gedachte bewust wat langer moeten aanhouden om hem krachtiger te maken.

Door de Wet van Aantrekking leidt elke aangehouden gedachte tot volgende gedachten die erbij aansluiten. Als je veel in lijn liggende gedachten hebt, betekent het dat het onderwerp je aandacht vasthoudt en als dat maar lang genoeg duurt, wordt het een overtuiging. Op die manier kun je jezelf programmeren.

Slijt een nieuwe overtuiging in

Soms ontwikkel je een verlangen. Of stel je jezelf een doel en je merkt dat je er niet direct een goed gevoel bij hebt. Dan is het van belang om na te gaan wat je net dacht. Want het doel kan goed zijn, maar je gedachte daarbij kan het slechte gevoel veroorzaken. Bijvoorbeeld: je stelt jezelf ten doel een tentamen te halen, maar je eerstvolgende gedachte is dat je dat niet kunt, omdat je nu eenmaal niet goed bent in het betreffende vak. Je doel is goed, maar je gedachte is vervolgens contraproductief. Dat komt misschien omdat in het verleden een verkeerde overtuiging is ingesleten die je nu in de weg zit.

Als je last hebt van oude rollenpatronen in het spel is het zaak die te vervangen door nieuwe via herhaling. De nieuwe patronen moeten beter ‘ingesleten’ raken dan de oude. Een vluchtig voornemen of een niet werkelijk gemeende wens werkt niet. Je moet een nieuw patroon programmeren. Bij elke herhaling van een gedachte aan het verlangde maak je de bestelling krachtiger. Zoals gezegd, een positieve gedachte trekt de volgende overeenkomstige goede gedachte aan.

Het is mogelijk dat je kleine stapjes moet nemen om vanuit een negatief gevoel uiteindelijk de gedachten met het meest krachtige positieve gevoel op te roepen. Dat vergt wat geduld en discipline. Soms lukt dat onmiddellijk, bijvoorbeeld als je je al goed voelt. Het is verstandig om door middel van ontspanning en afleiding een goed gevoel op te roepen alvorens je aan het programmeren begint.

Gebruik (de juiste) affirmaties

Een affirmatie is een positieve suggestie aan jezelf waarvan je wilt geloven dat die klopt. Bij het programmeren herhaal je zo’n affirmatie totdat die een nieuwe overtuiging is geworden. Soms vergt dat 15 keer herhalen, soms vergt het enkele weken van dagelijks twee keer een kwartiertje oefenen. Kies daarvoor vaste tijdstippen, bijvoorbeeld ’s ochtends als je geest nog niet door drukke gedachten van de dag in beslag genomen is. En ’s avonds voordat je gaat slapen. Als je met aandacht, met goede gevoelens en met energie bestelt komt de bestelling beter over.

Maak je affirmaties niet te lang en niet te moeilijk. Anders ben je de volgende keer eerst bezig om te herinneren hoe de suggestie ook alweer luidde. Als het bij je past, maak er dan een liedje van, of een rijm. Je kunt het ook opschrijven, als het dan maar niet als strafwerk (= moeite, slecht gevoel) voelt. Een briefje op een plek waar je het regelmatig tegenkomt is ook handig.

Kies je woorden zorgvuldig, kies ze bij voorkeur in de tegenwoordige tijd (ik ben gelukkig en niet: ik zal gelukkig worden, want dan blijft het iets van de toekomst) en kies ze positief (dus NIET: ik ben NIET meer somber, want dat houdt in stand waartegen je vecht). Gebruik bovendien de actieve vorm (ik ben, ik werk, ik heb, ik woon). En wees persoonlijk, je kunt alleen jezelf veranderen. Tot slot, zoals gezegd: wees specifiek (ik heb op 1 januari 2025 een inkomen van 100.000 euro per jaar).