Er zijn situaties waarbij je nauwelijks tijd hebt om een overweging te maken wat te doen. Dan treden automatismen in werking. Je kent vast de primaire vecht/vlucht/freeze-mechanismen als er sprake is van een acute bedreiging (brandend huis, aanval enz.).

Maar er zijn ook situaties waarbij je een afweging kunt maken. Als je geïnspireerd raakt of een prikkel krijgt bij het waarnemen, dan heb je waarschijnlijk even de tijd alvorens in actie te komen. Uitblinkers kunnen snel en soepel switchen naar de activiteit (of juist even niet) die op dat moment het optimale resultaat geeft.

Kies de juiste creërende activiteit

Als die actie in de sfeer ligt van creëren dan zijn er zoals eerder gemeld drie vrijheden die je in Life – the Game hebt: je mag Doen, Delen en Denken. Uitblinkers kunnen switchen en kiezen niet automatisch voor een van die mogelijkheden. Ze maken een goede afweging:

  • Kun je iets (goed) zelf en werk je in op materie dan ga je Doen.
  • Kun je beter een ander inschakelen, dan ga je Ruilen of Communiceren. Dan werk je niet in op materie maar op mensen.
  • Kun je je het eindresultaat voorstellen, maar heb je nog geen idee hoe je dat kunt bereiken, dan ga je (op je pad) Denken. Dan werk je niet in op materie of mensen, maar op energie, waaruit alles is opgebouwd.

Het is geen schande om in het proces te switchen. Uitblinkers kunnen ook toegeven dat ze iets toch niet zo goed zelf kunnen en vervolgens anderen inschakelen. Of toegeven dat ze voor de verkeerde persoon of het verkeerde bedrijf hebben gekozen, de samenwerking netjes stoppen en een ander benaderen.

Kies tijdig voor de balans via een niet-creërende (recreërende) activiteit

Uitblinkers maken geen keuze tussen deze drie creërende activiteiten voordat ze de balans hebben opgemaakt hoe ze ervoor staan in het spel. Hebben ze energie, een rustige geest, middelen om te ruilen, relaties om te benaderen? Zo niet, dan kiezen ze ervoor eerst te herstellen, te sparen, te repareren.

Wees je bewust dat er meer is dan alleen je opdracht vervullen

Uitblinkers hebben de gave om heel gedreven, gefocust en soms ook solitair bezig te zijn. Als je mensen aan het einde van hun leven vraagt waarvan ze spijt hebben duiken vaak dezelfde thema’s op. Dit kunnen ook voor jou als Uitblinker tips zijn bij de afweging creëren/recreëren:

  1. Blijf trouw aan jezelf en leef minder volgens de verwachting van anderen. Dat gaat Uitblinkers meestal wel goed af.

2. Leef niet uitsluitend in de tredmolen van je passie en opdracht in het spel. Heb ook oog voor andere waardevolle zaken, zoals Niet-creërende activiteiten.

3. Durf je gevoelens te uiten. Probeer niet alleen de lieve vrede te bewaren.

      4. Onderhoud je contacten, vooral het contact met je vrienden. Ze zijn niet alleen een middel tot je doel.

        5. Stel jezelf toe gelukkig te zijn. Doe eens gek. Lach. Geniet.

uitblinkers lachen en genieten op zijn tijd
Uitblinkers lachen en genieten op zijn tijd.