02. Inventariseer de spelsituatie

  • Inventariseer jouw SWOT-situatie.
  • Inventariseer wat je hebt (jezelf, middelen).
  • Ga na wie jou beïnvloedt.
  • Ga na wie jou kan helpen.
  • Onderzoek wie behoefte heeft aan jouw meerwaarde.