[paytium_content user_role=”uitblinker1dag”]Vanuit het perspectief van je hogere ‘ik’ zou het leven vrij overzichtelijk moeten zijn. Je hebt alle vrijheid om te doen en laten wat je wilt. Het enige waar je alert op hoeft te zijn is je gevoel. Als je een vervelend gevoel ervaart moet je bijsturen. Je kunt dan iets anders doen, communiceren en vooral denken tot je een beter gevoel hebt. Een beter gevoel is plezierig. Dus het betere gevoel, al is het maar iets beter, is direct een mooie beloning voor het bijsturen. Zo eenvoudig is het!

Vanuit het gezichtspunt van je hogere bewustzijn is dat eenvoudig, maar voor jou als je nog niet zo geoefend bent is het niet gemakkelijk. Je hebt namelijk in het verleden niet altijd bijgestuurd, soms zelfs bij herhaling niet en daardoor weleens verkeerde gewoontes ingesleten. Ook ben je waarschijnlijk behoorlijk beïnvloed door je omgeving. Ouders, leraren, vrienden, overheden en media hebben je verteld wat goed voor je is. Hun herhaalde woorden hebben overtuigingen ingesleten die contraproductief kunnen zijn. Het kost wat energie om dat weer recht te zetten. Het vergt niet alleen kennis van de spelregels en tips en tricks van het leven, maar ook discipline en oefening om een steeds beter deelnemer aan dit ‘spel’ te worden.

Je kunt je ervaringen gebruiken om te leren hoe je beter kunt worden. Of de kunst afkijken bij mensen die al een uitblinker zijn. Je kunt je laten coachen of behandelen door professionals. En je kunt boeken over de diverse stappen en vaardigheden lezen, films bekijken en cd’s en luisterboeken beluisteren.

Gevoelens zijn een signaal of je je ‘bestellingen’ laat afleveren of niet. Maar de bestelling moet eerst goed geplaatst zijn. Bij het bestellen zelf kan immers ook veel mis gaan.

In het volgende stip ik een aantal redenen aan waarom je niet altijd krijgt wat je verlangt.

Geen acceptatie

Je wordt geconfronteerd met situaties en met de gevolgen van je eigen daden, communicatie en gedachten en je accepteert die situaties eenvoudigweg niet. Vergelijk het met het Monopoly-spel: je hebt drie maal achter elkaar dubbel gegooid, moet de gevangenis in en weigert dit te accepteren. Je neemt niet de verantwoordelijkheid voor wat je zelf hebben aangericht. Je ontkent eenvoudig wat er is, je heb tijd nodig om het te verwerken.

Dit is veel voorkomend en ook heel menselijk gedrag bij gebeurtenissen die een grote schok teweegbrengen, zoals het verlies van een dierbare, ontslag, echtscheiding e.d. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft in totaal vijf stadia onderscheiden bij rouwprocessen. Na boosheid volgen: erover onderhandelen en ertegen vechten, depressie en uiteindelijk aanvaarding.

Veel mensen kunnen eerst hun ogen en oren niet geloven. Ze hopen dat het niet waar is en ontkennen het zelfs. Ze hopen dat ze uit een boze droom ontwaken en dat alles weer bij het oude is, terwijl hun omgeving en hun positie in het leven toch echt veranderd is. Ze willen de klok terugdraaien en dat kan niet. Na enige tijd verandert hun gevoel in boosheid.

Pas na aanvaarding of acceptatie kun je verder in het spel.

Belemmeringen

Je hebt hersenen gekregen om gedachten te ontwikkelen. Die gedachten kunnen het gevolg zijn van een prikkel uit de omgeving; vijf basiszintuigen geven een indruk en je vindt daar iets van. Een gedachte kan ook opgeroepen worden door een vorige gedachte. Het is vaak zo dat vergelijkbare gedachten in elkaars verlengde gaan liggen en elkaar versterken.

Elke gedachte wordt opgeslagen op de Energiesnelweg. Herhaalde gelijksoortige gedachten komen vooraan te liggen als ingesleten patronen. Herhaalde gedachten leiden tot overtuigingen. Die overtuigingen sturen het doen, communiceren en denken & voelen. Vaak zijn overtuigingen ontstaan als gevolg van een indrukwekkende prikkel. Of na herhaald reageren op een telkens optredende, minder indrukwekkende prikkels. Hoe meer ingesleten het patroon, des te sneller en automatischer volgt op een prikkel steeds dezelfde reactie.

Dit is niet goed voor je keuzevrijheid. Overtuigingen en automatismen zijn heel handig voor routineklussen en voor bedreigende situaties. Maar in andere situaties kunnen ze contraproductief zijn. Contraproductieve overtuigingen leiden tot gedrag, communicatie en gedachten die niet in lijn zijn met wat jij wilt. En deze zijn vaak ook niet goed voor jouw welzijn. Dat maakt je hogere ik duidelijk met het terugsturen van een negatief gevoel. Echter hoe sterker de overtuiging, des te meer je geneigd bent om die overtuiging te laten prevaleren boven jouw signaal.

Mind niet goed ingesteld

Naast deze feedback inspireert jouw hogere ik jou met sturende gedachten. Vaak zijn die een antwoord op een eerder door jou geuit verlangen. Die goede inspirenrende gedachten gaan echter verloren als je een kakafonie van gedachten in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld, omdat je je laaft aan amusement en informatie op tv en op internet. Al is de gestuurde boodschap nog zo goed, deze gaat verloren in alle ruis.

Bestelling niet helder

Ingeval je de situatie accepteert, geen belemmerende overtuigingen en ruis kent, en met keuzevrijheid een gedachte ontwikkelt, dan kan het fout gaan bij de formulering van die gedachte. Het verzoek, de ‘bestelling’ is niet duidelijk. Je kunt je situatie vergelijken met een architect, die van een klant een verzoek doorkrijgt voor een huis. De architect kan elk huis voor je ontwerpen, maar wil graag weten waar het moet staan, hoe groot het moet zijn, voorzien van hoeveel kamers, met een tuin of balkon, een of twee badkamers enzovoort. Ingeval dat je aan de architect wel een heldere en gedetailleerde briefing geeft en je vervolgens telkens bedenkt en details aanpast is het ook lastig afleveren. Zo is dat ook het geval bij bestellen op de Energiesnelweg.

Te losse flodder

Het is effectief als je bij herhaling en met nadruk om hetzelfde vraagt, dan weet de Energiesnelweg dat het serieus is. De aandacht die je hebt voor bepaalde zaken is een goede maatstaf. Alles wat je aandacht geeft krijgt voorrang.

Te veel bezig met het probleem

Ook na een helder en serieus verlangen kan het misgaan als je je aandacht na een goede bestelling blijft richten op je probleem, in plaats van op de oplossing. Zo is het misschien menselijk dat je bij ziekte bezig bent met je pijn en ongemak en dat je bij armoede wakker ligt van onbetaalde rekeningen, maar het is contraproductief. Als deze aandacht sterker is dan de aandacht voor de oplossing dan gaat de oplossing in de ijskast en krijg je meer van je probleem. Dat is nu eenmaal een spelregel. Tegelijk ontvang je een negatief gevoel dat jou moet duidelijk maken dat dit niet de goede richting is. Helaas leggen mensen vaak niet het verband tussen verkeerde aandacht en het onwenselijke dat ze dan afgeleverd krijgen. Dit probleem van aandacht aan het verkeerde treedt vaak op bij innige wensen die voortkomen uit een gevoel van een diep gemis.

Geen geloof dat het echt zal lukken

Ook als jouw pion alles tot nu toe goed doet en jij de aflevering van de bestelling voorbereidt, kan het zijn dat jouw pion eenvoudigweg niet gelooft dat dit bestelproces zo kan werken. Het is hem immers niet op school geleerd. Hij gelooft de statistieken die laten zien dat de spelomgeving vaak een andere trend vertoont. Hij wijt de uitkomst niet aan een gebrekkige vaardigheid van pionnen, maar beschouwt het als een spelregel. Als een pion het geloof in zijn vaardigheid in bestellen verliest, verlegt hij zijn aandacht naar het niet lukken en jij reageert als speler op commando door het niet te laten lukken.

Niet volhouden

In de fysieke spelomgeving kost afleveren tijd. Energie moet verdicht worden tot materie met het juiste trillingsgetal. En alle afleveringen op verlangens van mensen moeten naadloos op elkaar aansluiten als één groot dynamisch radarwerk. Daardoor kan het gebeuren dat de aflevering vanwege het inpassen in de masterplanning langer op zich laat wachten dan je lief is. Je verliest je geduld en geeft het op. En dat misschien net vóór het tijdstip waarop de aflevering zou plaatsvinden. Het gewenste blijft in de ijskast totdat je er weer in gelooft en de aflevering toelaat.

Kansen worden niet gepakt

Als je alles goed hebt gedaan, dan komen de juiste omstandigheden en gebeurtenissen op je pad. Je ontmoet de juiste mensen, leest de juiste dingen, er komen middelen naar je toe. Het kan dan nog mis gaan als de durf ontbreekt om kansen te pakken. Sommige mensen houden liever vast aan een bekend nadelig patroon dan een stap te maken naar iets nieuws. Of ze zijn niet alert en laten kansen voorbij gaan. Gedachten zijn te veel bij het verleden of bij de toekomst

Het hele proces van bestellen tot en met aflevering is als een reis naar een bepaalde bestemming. Er zijn mensen die niet van de reis kunnen genieten en pas hun geluk denken te krijgen als de aflevering heeft plaatsgevonden. Ze komen bedrogen uit, want het spel leidt voortdurend tot nieuwe prikkels en tot nieuwe verlangens. De reis duurt eindeloos. Je kunt beter voortdurend genieten van wat er al is en je verheugen op wat er gaat komen. Ook zijn er mensen die blijven hangen in het verleden. Of ze dromen alleen maar over de toekomst zonder actie te ondernemen.

Geen energie

Er zijn mensen die niet met voldoende energie hun wens hebben geuit. Je kunt dit het gemakkelijkst vergelijken met situaties in de sport. Als je geen aanloop neemt is de kans dat je de lat niet haalt bij hoogspringen heel groot. Als je een handboog onvoldoende spant, komt de pijl niet in de roos. Als je niet eerst snelheid ontwikkelt door rond te draaien, komt je discus niet ver. Sommige mensen onderhouden hun lichaam slecht zodat ze zelfs voor gefocust denken niet voldoende energie hebben.

De aflevering wordt tegengehouden

Onderweg naar de aflevering ontwikkelen sommige mensen gedachten die contraproductief zijn en het proces bijna stilzetten. Ze verlangen bijvoorbeeld naar een nieuwe baan. Ze zetten de bestelling in gang. Vervolgens zijn ze voortdurend bezig op een rijtje te zetten waarom hun huidige baan zo slecht bevalt. Wat ze niet merken is dat ze aandacht geven aan hun huidige situatie die ze daardoor blijven behouden. Je ontvangt weliswaar een gevoel bij die gedachte dat vertelt dat je verkeerd bezig bent. Maar je ‘leest’ je emoties niet of legt deze verkeerd uit.

Tot slot

Naast alles wat je over je afroept door contraproductief denken, kan er ook tegenspoed op je pad komen, omdat dat een functie heeft. Dat is bijvoorbeeld als je iets moet ervaren en leren in dit leven.[/paytium_content]