19. Leer

  • Beheers de basis.
  • Ken je klassieken.
  • Leer zoveel mogelijk over het spel, de spelomgeving en –situatie en deelnemers.
  • Blijf op de hoogte van (hulp)middelen.
  • Ontmasker valsspelers.