Er zijn drie manieren om verlangens te realiseren: 1) via doen/maken, 2) via communiceren en ruilen en 3) via denken en voelen. Vaak gaat het om een combinatie, die Marinus Knoope in zijn boek ‘de Creatiespiraal’ uitsplitst naar 12 stappen. Denken is m.i. de meest indrukwekkende kracht die je kunt toepassen om zaken te manifesteren. Vooral als je wel weet waaróm je iets wilt en wát, maar volstrekt geen idee hebt hóe. Creërend denken kan dan heel effectief zijn als je een meester bent in de volgende zeven stappen.

1. Uitblinkers leven in het nu. Ze kunnen prima leren van ervaringen in het verleden en concluderen wat ze anders willen. Maar ze blijven niet steken in het verleden. Ze kunnen prima een beeld van zichzelf in de toekomst schetsen, maar ze blijven niet steken in wensdromen over later. Ze zijn zich ervan bewust dat ze op dit moment met hun gedachten en hun daden de toekomst bepalen. Dat ze nú de macht hebben om iets te veranderen. Ze kunnen genieten van dit moment. En ze raken door heel bewust in hun innerlijk en in hun omgeving waar te nemen geïnspireerd tot verlangens.

2. Uitblinkers formuleren hun wensen helder en eenduidig. Ze hebben een visie en een duidelijk doel of specifiek verlangen. Zodoende weten wat het beoogde resultaat is en herkennen ze kansen die op hun pad komen. Hoe concreter de wens, des te beter. Hoe intenser het voor ze leeft, des te krachtiger. Ze zien het voor zich, horen het, voelen het, proeven het en ruiken het. Ze kiezen grote doelen die goed voelen.

3. Uitblinkers kunnen zichzelf programmeren. Ze volstaan niet met een losse gedachten. In plaats daarvan werken ze met affirmaties en ze scheppen momenten dat ze daar extra ontvankelijk voor zijn. Zij herhalen verlangens totdat deze goed aanvoelen en deel van hunzelf zijn geworden. Ze houden vol totdat zo’n goede gedachte uit zichzelf overeenkomstige goede gedachte aantrekt. Uitblinkers kiezen hun woorden zorgvuldig, d.w.z. positief en actief en bij voorkeur in de tegenwoordige tijd alsof een nieuwe situatie al bestaat.

4. Uitblinkers geloven heilig dat het gaat lukken. Dat de Energiesnelweg – hun hogere ‘ik’  voor ze aan de slag gaat. In plaats van te tobben en te twijfelen of het wel zal lukken, hoeven ze alleen maar het goede gevoel vast te houden. Met een ijzeren geloof geven ze hun wens als het ware een extra zetje mee in de richting van de Energiesnelweg. Uitblinkers hebben zelfvertrouwen. Ze vertrouwen in de eigen vaardigheid in het bestellen en in het realiseren.

5. Uitblinkers kunnen afstand nemen. Na het krachtig en eventueel herhaald formuleren van een wens, kunnen ze vertrouwen op het mechanisme dat voor ze gaat werken. Ze kunnen gelukkig en tevreden zijn zonder dat hun bestelling is afgeleverd. Ze kunnen er luchtig over doen en leven niet voortdurend in het besef dat ze iets missen.

6. Uitblinkers houden vol. Ze weten dat een aflevering van een bestelling vaak komt op een moment dat je die niet verwacht. Ze beseffen dat aflevering van het bestelde even kan duren omdat alles op elkaar is afgestemd en moet blijven. Ze snappen dat alle gedachten niet direct materialiseren. Ze blijven erin geloven. Tegelijkertijd zijn ze niet verbaasd dat het soms wel snel kan gaan. Ze snappen dat alles per saldo energie is en dat alleen de blauwdruk hoeft te veranderen om de vorm te laten veranderen. Ze herkennen wanneer ze met verkeerde gedachten de bestelling zelf tegenhouden.

7. Uitblinkers pakken hun kansen. Ze zijn alert. Ze weten dat er nieuwe omstandigheden en mensen op hun pad gaan komen en ze grijpen die aan om hun doel te verwezenlijken. Ze kruipen niet in hun schulp, nee, ze zoeken het avontuur. Ze overwinnen hun schroom en ze nemen beslissingen. Omdat ze met een goed gevoel aan hun doel werken kunnen ze dat doen op een natuurlijke, schijnbaar moeiteloze manier.

Naast deze zes stappen zijn er minimaal zes vaardigheden die je kunnen helpen om een uitblinker te zijn in creërend denken.