De mens is uitgerust met vijf zintuigen die hem in staat stellen de fysieke wereld waar te nemen. Zijn lichaam en de werktuigen en andere hulpmiddelen die de mens heeft ontwikkeld stellen hem in staat invloed op die wereld uit te oefenen door de handelen. De opkomst van industrie heeft tot een ware revolutie geleid en dat heeft veel mensen middelen verschaft (naast allemaal ongewenste zaken als een verontreinigd milieu, uitputting van natuurlijke bronnen, hebzucht en consumentisme).

Ook met communicatie heeft de mens invloed op zijn omgeving en vooral dankzij de elektronica is het steeds eenvoudiger geworden om met steeds meer mensen te communiceren. De elektronische snelweg heeft ertoe geleid dat informatie voor steeds meer mensen toegankelijk is en iedereen met iedereen contact kan hebben. Tegelijkertijd levert die revolutie ook ongewenst zaken als verheerlijking van de virtuele wereld van tv, films en games, information overload en het overal en altijd gestoord worden.

Mensen zijn van die twee revoluties niet per se gelukkiger geworden, Ze zijn het contact met hun ware ‘ik’ en de verbinding met natuurlijke krachten grotendeels kwijt geraakt. Hoewel ze steeds meer materiële en digitale zaken vergaren leidt dit tot minder grip op hun leven.

Waar mensen zich te weinig van bewust zijn is hun vermogen om direct in te werken op de oerbouwstof. Dat zijn niet deeltjes waaruit materie is opgebouwd. En ook niet de bits en bytes van de virtuele wereld. Het is bewuste, trillende energie die de basis is van materie (en dus ook van elektronica). Het is bouwmateriaal dat zich op allerlei manieren laat manifesteren.

Onze gedachten kunnen krachtige blauwdrukken zijn om van energie zichtbare werkelijkheid maken en situaties te beïnvloeden. En emoties zijn een prima leidraad of we dat goed doen.

Deze tijd van grootscheepse veranderingen is het moment voor bewuste mensen om de krachten te bundelen en aan hen die dat willen houvast te bieden en de weg te wijzen naar een betere toekomst. Elk op hun gebied kunnen zij een bijdrage leveren tot de stappen die nodig zijn om die zelfsturing terug te krijgen en met succes toe te passen.

Als wij onze krachten bundelen kunnen we voor een ware revolutie zorgen door gebruik te maken van deze ‘Energiesnelweg‘. Wij zoeken coaches, trainers, behandelaars, therapeuten, kortom iedereen die een ander mens beter (gelukkiger, gezonder, succesvoller enz.) wil maken. Onder de noemer ‘Uitblinker’ zijn wij bezig een netwerk op te zetten met als doel om deze beroepsgroepen aan meer omzet te helpen, te professionaliseren en van elkaar te laten leren. Doel is om te komen tot twintig regionaal verspreide groepen die geregeld met elkaar een lunch/workshopsessie hebben. Klanten/prospects en professionals ontmoeten elkaar ook op www.uitblinker.nl.

Als jij andere mensen beter wil maken dan ze nu zijn, willen wij je helpen met acquisitie, communicatie, presentatie, aanbeveling, bedrijfsvoering, gebruik van (social) media, inrichting, markering, drukwerk, kleding en meer. Als je interesse hebt kun je je hieronder. Wij zullen je dan binnenkort meer informatie sturen en uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst. Alles vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

[contact-form 1 “Contactformulier 1”]