(23) Uitblinkers kunnen besluiten. Ze beseffen dat een voornemen  om iets te gaan ondernemen niet voldoende is. Er is een ferm besluit nodig met het onder ogen durven zien en aanvaarden van de consequenties.

(24) Uitblinkers voelen zich verbonden met alles en met iedereen en begrijpen dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel. Tegelijkertijd kunnen zich volledig focussen, geconcentreerd bezig zijn en zich afsluiten van afleiding en ruis. Uitblinkers die succesvol willen communiceren zijn ook effectieve en oprechte verbinders. Maar ze kunnen zich ook heel solistisch en zelfs wat egoïstisch focussen op hun opdracht.

(25) Uitblinkers kunnen hun geest beheersen. Ze herkennen wanneer rust nodig is en kunnen die nemen. Om hun geest vervolgens weer optimaal actief te gebruiken.  Ze weten wanneer hun ratio de hoofdrol moet vervullen en ook wanneer ze op hun hart – hun gevoel en intuitie moeten afgaan. Ze kennen de opslagcapaciteit en rekenkracht van hun onderbewustzijn en ze kunnen daaruit putten.

(26) Uitblinkers switchen heel soepel tussen (zelf) doen, (met anderen) communiceren en  (op je pad) denken en herstellen.  Ze erkennen wanneer ze zelf niet de juiste persoon om iets uit te voeren. Ze hebben geen probleem om iets uit te besteden. Ze durven een ander om medewerking te vragen en te delegeren. En ze beseffen wanneer beter ze de Energiesnelweg kunnen inschakelen en wachten voor vertrouwen op de kansen die voorbij komen.

(27) Uitblinkers nemen vrijwillig hindernissen. Ze ontwikkelen goede gewoontes met hun discipline. Tegelijk beseffen ze dat dit alles hun keuze is, die ze op elk moment kunnen veranderen. Omdat ze zich bewust zijn van keuzemogelijkheden voelen ze zich vrij.

(28) Uitblinkers kunnen accepteren én ze kunnen helemaal voor hun idealen gaan. Ze kunnen incasseren en accepteren dat het leven nu is zoals het is. En tegelijkertijd kunnen ze helemaal gaan voor en geloven in de toekomst zoals ze die wensen. Ze kunnen zich laten meevoeren in een flow en openstaan voor wat hun toevalt. Ze zijn alert op kansen en staan tijdig in de ontvangststand. Tegelijkertijd hebben ze voldoende weerbaarheid opgebouwd om tegen een stootje te kunnen.

(29) Uitblinkers steken bijna geen energie in oordelen. Ze weten dat die subjectief zijn en zelden iets opleveren. In de jungle helpt oordelen. Maar op kantoor heb je er minder aan.

(30)Uitblinkers kunnen emoties managen. Ze kunnen emoties opmerken en duiden. Wanneer dat nodig is kunnen ze hun emoties beheersen of naar keuze de energie van emoties geleiden naar productiviteit.

(31) Uitblinkers kunnen hun overtuigingen managen. Ze zijn in staat belemmerende overtuigingen te herkennen en deze op te schonen. Tevens zijn het mesters in het erkennen dat nieuwe overtuigingen hen kunnen helpen. Ze kunnen deze inslijten en discipline gebruiken om nieuwe, voordelige gewoonten in te slijten. Ze kennen de waarde van oefening en de kracht van affirmaties. Uitblinkers beseffen dat ze op elk moment en een keuze hebben en ze voelen zich volledig verantwoordelijk voor hun leven. Tegelijkertijd beseffen ze dat ze tot prestaties komen door hun discipline te ontwikkelen en op de juiste momenten toe te passen en te volharden.

(32) Uitblinkers nemen verantwoording voor hun leven. Ze beseffen dat elke keuze die ze in hun leven gemaakt hebben, en hoe ze op situaties gereageerd hebben logisch heeft geleid tot wat ze nu zijn. En ze accepteren de verantwoordelijkheid voor de consequenties van wat ze doen, zeggen en denken.