Uitblinkers kunnen zich verbonden voelen met alles en met iedereen. Ze begrijpen dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel. En op zijn tijd zijn ze volledig gefocus en geconcentreerd met zichzelf bezig. Ze kunnen commitment en discipline tonen en nieuwe gewoonten inslijten. En waar nodig kunnen ze zich volledig vrij en ontvankelijk voelen en keuzes maken. Een uitblinker die succesvol wil functioneren is ook een effectieve en oprechte verbinder. Maar kan zich ook heel solistisch en zelfs wat egoïstisch focussen op zijn/haar opdracht.

Uitblinkers zijn mensen met meer dan alleen een sterke sociale media achterban en veel vrienden. Het zijn de mensen die verbindingen van hoog niveau kunnen leggen. Uitblinkers gebruiken slimme, passende introducties die leiden tot echte resultaten voor alle betrokkenen. Enkele netwerktips:

1. Het gaat erom wie je goed kent – en vervolgens is pas het aantal mensen belangrijk

2. Onderhoudt contacten als een moestuin

3. Denk niet aan jezelf. Vraag de belangrijkste vraag ‘Hoe kan ik u helpen?’

4. Zorg voor werkelijke waarde. Gunnen en geven loont

5. Wees bondig en krachtig. Bereid je elevatorpitch goed voor en oefen deze regelmatig