boek-omslag-Resilience - Eric GreitensEen Uitblinker kan vastberaden op weg naar zijn/haar doel obstakels tegenkomen. Dan komt het erop aan vertrouwen te houden, geduld te bewaren en veerkracht te tonen. Want tegenslag maakt ook onderdeel uit van het spel dat leven heet en kan heel leerzaam zijn. Alleen door deze ontberingen onder ogen te zien en te leren alle uitdagingen van het leven aan te pakken zul je je volledige potentieel bereiken. Auteur Eric Greitens bespreekt in zijn correspondentie met collega Navy SEAL-veteraan Zach de kwaliteiten, praktijken en training die nodig zijn om veerkrachtig te worden tegen de hardere delen van het leven.

Lees de samenvatting van Resilience – Eric Greitens