Download boeksamenvattingen

Geen tijd om boeken van 200 pagina’s te lezen?
Van onderstaande boeken kun je hier een samenvatting downloaden.
Binnen een kwartier heb je dan de essentie begrepen.

 

SuperBetter legt de wetenschap achter games uit. Uitblinkers kunnen uit dit boek leren hoe games ze kunnen helpen fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal sterker te worden. Superbetter geef je ook een 7-stappen systeem dat je kunt gebruiken om van je eigen leven een game te maken, meer plezier te hebben dan ooit voor en je grootste uitdagingen te overwinnen.

€4,99 – Kopen

Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle schetst het gekke en destructieve speelveld voor Uitblinkers dat aarde heet. Maar het boek laat je ook zien dat we dat speelveld met z'n allen kunnen redden, door in onze geest te kijken en ons los te maken van ons ego, met acceptatie en vreugde als resultaat.

€4,99 – Kopen

The Secret legt de belangrijkste spelregel van het leven uit: de Wet van Aantrekking. En vervolgens hoe deze wet met jouw denken en handelen samenhangt, en hoe je die als Uitblinker kunt gebruiken om te bereiken wat je maar wilt in het leven.

€4,99 – Kopen

Motivatie is de drijvende kracht om iets te bereiken. Je moet gemotiveerd zijn om wat dan ook na te streven, van eenvoudige dagelijkse doelen tot levenslange dromen. Uitblinkers zijn bij uitstek diep gemotiveerd en daarmee kunnen ze ook invloedrijk zijn. Ze bereiken hun eigen doelen terwijl ze anderen motiveren. Deze boeksamenvatting leert je hoe ook jij zowel gemotiveerd kunt zijn als een krachtige motivator kunt worden. Het is tevens een manifest - een oproep om committent te tonen aan het bereiken van je doel.

€4,99 – Kopen

De 10X-regel legt de anatomie van buitengewoon succes uit. Het boek geeft aan wat er mis is met middelmatigheid. Uitblinkers kunnen uit dit boek leren waarom ze de lat op tien keer zo hoog moeten leggen als het gemiddelde in hun branche of context. Ze moeten bereid zijn tien keer meer te doen bij het aanpakken van hun doelen. Het boek geeft ook handvatten hoe je je gewaagde doelen kunt ondersteunen met de juiste acties.

€4,99 – Kopen

Getting Things Done is een handleiding voor stressvrije productiviteit, die Uitblinkers kan helpen bij het opzetten van een systeem van lijsten, herinneringen en wekelijkse beoordelingen. Dit bevrijdt je geest van het onthouden van taken en en laat je in plaats daarvan met volledige focus werken aan de taken die voor jou het belangrijkste zijn.

€4,99 – Kopen

Uit het boek Deel Nooit het Verschil ('Never Split The Difference') kun je als Uitblinker leren waarom je nooit een compromis moet sluiten en hoe je als een professional moet onderhandelen in je dagelijkse leven. De ondertitel is: Onderhandel alsof je leven ervan afhangt. De auteur, voormalig FBI-international onderhandelaar Chris Voss heeft wat dat betreft recht van spreken en leert je o.a. op welke manier je moet luisteren en wat je moet zeggen om vertrouwen te scheppen.

€4,99 – Kopen

Uit het boek Begin met het Waarom ('Start With Why') van Simon Sinek kun je met name leren hoe je werk moet doet wat je inspireert. En met name als je andere aanstuurt zul je als Uitblinker veel hebben aan de praktijkvoorbeelden van hoe grote leiders communiceren en hoe je hun mindset als voorbeeld kunt nemen. De kern van zijn verhaal is dat zij anderen inspireren door het waarom (het doel) voor het hoe (het proces) of het wat (het product) te plaatsen.

€4,99 – Kopen

Als je als Uitblinker (op bepaalde momenten) van anderen afhankelijk bent dan kan het boek The Story Factor van Annette Simmons je eraan herinneren dat het oudste instrument van invloed ook het krachtigste is - verpak het in een verhaal! Door woorden, gebaren, toon en ritme kun je zelfs een sceptisch, weerbarstig publiek boeien. Meer dan honderd verhalen uit de frontlinies van het bedrijfsleven en de overheid, evenals mythen en fabels van over de hele wereld, illustreren hoe je een verhaal kan gebruiken om te overtuigen, motiveren en inspireren. Deze verhalen, gecombineerd met praktische verteltechnieken, laten je zien hoe je een effectievere communicator kunt worden.

€4,99 – Kopen

The Tipping Point legt uit hoe ideeën zich verspreiden als epidemieën en welke weinige elementen nodig zijn om een idee te helpen het punt van kritische massa te bereiken, waar het virale effect niet meer te stoppen is. Als Uitblinker kun je uit het boek leren welke drie type mensen voor jou het meest waardevol zijn om je mee te verbinden omdat zij het meest bepalend zijn bij het verspreiden van jouw boodschap.

€4,99 – Kopen

Uit het boek Vriend van een Vriend ('Friend of a Friend') van David Burkus kun je leren hoe je netwerken om je heen kunt benutten. Netwerken is ook voor Uitblinkers een cruciale vaardigheid voor professioneel succes, maar netwerken zelf gaan nog dieper en gaan niet alleen over het leggen van nieuwe contacten. Innovatie, loopbaanontwikkeling en zakelijk succes spelen hangen ook allemaal samen met het juiste netwerk. En dat is niet altijd de meest voor de hand liggende groep mensen.

€4,99 – Kopen

Als Uitblinker zul je mensen met je communicatie willen beïnvloeden. Bijvoorbeeld om ze te interesseren, hun houding te veranderen of ze een bepaald gedrag te laten vertonen in lijn met jouw doelstellingen. Invloed ('Influence') is sinds de release in 1984 hét boek voor marketeers, dat zes sleutelprincipes achter menselijke invloed levert en deze uitlegt met talloze praktische voorbeelden.

€4,99 – Kopen

Een Uitblinker kan nogal eens solistisch bezig zijn en toch op momenten wel degelijk anderen nodig hebben. 'Hoe Je vrienden maakt en mensen beïnvloedt' leert je talloze principes waarmee je een sympathiek persoon gevonden wordt, leert je relaties te onderhouden, anderen voor je te winnen en hen te helpen hun gedrag te veranderen zonder opdringerig te zijn.

€4,99 – Kopen

Jezelf als Uitblinker de juiste, positieve en productieve gewoontes aan te leren lijkt pittig. Maar in stapjes is het een stuk eenvoudiger. Het boek 'Micro Gewoontes' ('Mini Habits') van Stephen Guise legt uit hoe je kunt profiteren van het feitt dat 45% van je gedrag op de automatische piloot gebeurt. Je kunt dit in je voordeel gebruiken door belachelijk kleine doelen te stellen, te vertrouwen op wilskracht in plaats van motivatie en je voortgang bij te houden om een leven te leiden dat vol zit met goede mini-gewoonten.

€4,99 – Kopen

Als Uitblinker wil je op jouw gebied de beste zijn. 'The Psychology of Winning  leert je de 10 kwaliteiten van winnaars, die hen onderscheiden en hen helpen te winnen op elk gebied van het leven: persoonlijk, professioneel en spiritueel.

€4,99 – Kopen

Uitblinker worden vergt behalve een energiek streven naar een bepaald doel ook het van tijd tot tijd kunnen loslaten en afstand nemen. En dat in het vertrouwen dat op het juiste moment de ideale gelegenheid tot actie komt. Het boek The In-Between van Jeff Goins leert om geregeld te vertragen en de kleine momenten in het leven te leren waarderen, zoals de momenten waarop we echt wachten op het volgende grote ding. Deze 'kleine' dingen vormen ons leven ook en misschien veel meer dan we denken.

€4,99 – Kopen

Een Uitblinker kan vastberaden op weg naar zijn/haar doel obstakels tegenkomen. Dan komt het erop aan vertrouwen te houden, geduld te bewaren en veerkracht te tonen. Want tegenslag maakt ook onderdeel uit van het spel dat leven heet en kan heel leerzaam zijn. Alleen door deze ontberingen onder ogen te zien en te leren alle uitdagingen van het leven aan te pakken zul je je volledige potentieel bereiken. Auteur Eric Greitens bespreekt in zijn correspondentie met collega Navy SEAL-veteraan Zach de kwaliteiten, praktijken en training die nodig zijn om veerkrachtig te worden tegen de hardere delen van het leven.

€4,99 – Kopen

Je kunt alle stappen zetten op weg naar je doel en dan zou het zonde zijn als je bij de laatste stap zou aarzelen. Herkennen dat de juiste gelegenheid zich voordoet is één ding. Je kansen pakken en durf tonen is de andere essentiële eigenschap voor de Uitblinker op dat vitale afrondende moment. Het boek 'Je ongekende vermogens' ('Unlimited Power') van Anthony Robbins is een zelfhulpklassieker die uiteenzet hoe Tony Robbins toppresteerders heeft geholpen op hun hoogste niveau te bereiken en hoe je dezelfde mentale en fysieke tactieken kunt gebruiken om je grootste doelen in het leven te bereiken.

€4,99 – Kopen

Van een Uitblinker mag je verwachten dat hij of zij een leven lang blijft leven. Dat kan betekenen dat je wel eens een boek moet lezen. Op je eigen (vak)gebied of een boek over een aspect van persoonlijke ontwikkeling. Dan is het prettige als je je snelheid enorm kunt zonder dat het begrip van de inhoud daaronder lijdt. Het boek '10 Days To Faster Reading' helpt je om je leesvaardigheid op het peil behorende bij deze snelle tijd te brengen, zelfs als je je schooltijd al even achter je hebt liggen. het boek helpt je o.a. beter te selecteren wat je wilt lezen en te geeft je bruikbare technieken om sneller en beter te lezen en inhoud in je geheugen vast te behouden.

€4,99 – Kopen

Je bent als Uitblinker volop bezig de beste te worden. Misschien heb je zojuist weer een belangrijke stap gezet. Maar neem je ook een moment om je hoofd op te richten en om je heen te kijken en te genieten? Al was het alleen maar om de broodnodige inspiratie op te doen voor de beste volgende stap. De auteurs Mark Williams en Danny Pennyman beschrijven in het boek 'Mindfulness' een reeks eenvoudige maar krachtige oefeningen die je kunt opnemen in het dagelijks leven en die innerlijk geluk en vrede bevorderen. Slechts een paar minuten meditatie per dag kunnen je grote voordelen opleveren.

€4,99 – Kopen

Emoties zijn voor Uitblinkers windvaantjes, die ze met enige nuance vertellen of ze wind mee op koers liggen naar het verlangde, ofwel dat ze de verkeerde kant op varen. Maar ze kunnen je ook voor de gek houden of verkeerd verleiden. In het boek Emotionele intelligentie ('Emotional Intelligence') legt auteur Daniel Goleman het belang uit van emoties in je leven, hoe ze je vermogen om in de wereld te navigeren helpen en schaden, gevolgd door praktisch advies over hoe je je eigen emotionele intelligentie kunt verbeteren en waarom dat de sleutel is tot een succesvol leven.

€4,99 – Kopen

Na creatie en acties van gedreven Uitblinkers moet re-creatie en even geen actie volgen. Een Uitblinker ruimt tijd en gelegenheid in voor het broodnodige herstel van de balans. Rust creëren kun je ook door op te ruimen en afstand te doen van wat je op dit moment in je leven niet (meer) nodig hebt. In het boek Opgeruimd! ('The Life-Changing Magic Of Tidying Up') neemt Marie Kondo je stap voor stap mee door het proces van het vereenvoudigen, organiseren en opslaan van je bezittingen, om van je huis een plek van rust en helderheid te maken.

€4,99 – Kopen

Als je eenmaal weet wat je wilt bereiken dan hoor je als Uitblinker daarover een ferm besluit te nemen - een harde afspraak met jezelf te maken en je eraan te houden. Maar op basis waarvan kiezen wij eigenlijk? In het boek 'De kunst van het kiezen ('The Art Of Choosing') behandelt auteur Sheena Iyengar uitgebreid het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke besluitvorming, laat zien wat van invloed is op hoe u keuzes maakt, hoe de gevolgen van die keuzes op u van invloed zijn, en hoe u zich aan deze omstandigheden kunt aanpassen om in de toekomst betere beslissingen te nemen.

€4,99 – Kopen

In het baanbrekende boek 'Flow' legt auteur Mihaly Csikszentmihalyi uit waarom veel mensen geluk zoeken bij externe zaken en wat er mis mee is, waar je echt vreugde in het leven kunt vinden en hoe je echt gelukkig kunt worden door je eigen betekenis van het leven te creëren. Dit boek biedt Uitblinkers technieken waarmee zij zich kunnen concentreren op intrinsieke beloningen, die ze kunnen leiden naar een staat van pure flow. Flow gaat over je vaardigheden en concentratie gebruiken om de schijnbare beperkingen van je genen te overstijgen. Op die manier helpt plezier je om ambitieuze doelen te bereiken.

€4,99 – Kopen

Uitblinkers vertrouwen uiteraard op hun ratio, maar kunnen ook soepel switchen naar die andere 'raadgever'. In het boek 'Intuïtie ('Blink') legt auteur Malcolm Gladwell uit wat er gebeurt als je naar je buikgevoel luistert, waarom deze snelle oordelen vaak veel efficiënter zijn dan bewust beraadslagen, en hoe te voorkomen dat je intuïtie je naar verkeerde veronderstellingen leidt.

€4,99 – Kopen

Je hebt als Uitblinker in het spel dat leven heet drie vrijheden waarmee je naar hartenlust kunt creëren op weg naar je doel, t.w. Doen, Delen en Denken. In het boek 'Ons feilbare denken'  ('Thinking Fast And Slow') laat auteur Daniel Kahneman je zien je zien hoe twee systemen in je hersenen constant vechten om de controle over je gedrag en acties, en leert je de vele manieren waarop dit leidt tot fouten in geheugen, oordeel en beslissingen, en wat je eraan kunt doen.

€4,99 – Kopen

Een Uitblinker voelt enerzijds alle vrijheid om zijn of haar leven in te richten. Aan de andere kant committeert  de Uitblinker zich volledig als hij of zij een doel gekozen heeft. Het leven probeert je dagelijks uit te dagen met allerhande verstoringen. In het boek 'Doe één ding' (The ONE Thing') geven Gary Keller en Jay Papasan je een heel eenvoudige benadering van productiviteit, gebaseerd op een enkele vraag, om je te helpen minder rommel, afleiding en stress te hebben, en meer focus, energie en succes.

€4,99 – Kopen

In Life - the Game kun je allerlei omstandigheden en situaties tegenkomen.  Het ontwikkelen van mentale kracht betekent dat je weet dat het goed met je gaat, wat er ook gebeurt. Of je nu met ernstige persoonlijke problemen, een financiële crisis of een familietragedie wordt geconfronteerd, je bent het beste voorbereid op alle omstandigheden die je tegenkomt als je mentaal sterk bent. Met de kennis uit het boek de 13 Geboden ('13 Things Mentally Strong People Don’t Do') van Amy Morin zul je niet alleen klaar zijn om met de realiteit van het leven om te gaan, maar je zult in staat zijn om te leven volgens je waarden, ongeacht wat het leven je oplevert.

€4,99 – Kopen

Uitblinkers hebben er baat bij als zij minder oordelen. En dat is niet eenvoudig. In zijn boek 'Unfair' laat Adam Benforado zien dat zelfs rechters, advocaten, politie en jury's niet altijd eerlijke oordelen kunnen vellen, domweg omdat we mensen zijn. We zijn allemaal onderworpen aan cognitieve vooroordelen die samen bijgedragen aan een volkomen oneerlijk rechtssysteem. Hoewel het boek het rechtssysteem van de Verenigde Staten onder de loep neemt bevat het voor Uitblinkers veel interessante informatie (en waarschuwingen) over hoe gebrekkig onze hersenen op dit punt werken.  

€4,99 – Kopen

Uitblinkers willen zich zo vaak mogelijk goed voelen. Dat is immers de beste indicatie dat ze goed bezig zijn, op weg naar hun bestemming. Echter wat is goed voelen, eigenlijk? Wat voor chemicaliën gieren door je lijf? Je kunt genieten van gelukkige chemicaliën als je weet wat ze aanzet. In de natuur spelen 'vrolijke chemicaliën' op om te zorgen dat je handelt om te overleven. Eerdere ervaringen kunnen je onbewust aanzetten om opnieuw te zoeken naar wat toen goed voelde. Gelukkig kun je je ook opnieuw 'bedraden'. Dit boek helpt je aan gezonde manieren om dopamine, serotonine, oxytocine en endorfine te stimuleren.

€4,99 – Kopen

Zou het niet fijn zijn als de manier waarop je over de wereld denkt en het spel dat je daarin speelt veel invloed heeft op wat je bereiken? Zo ja, dan zou je als Uitblinker veel invloed op het spel hebben. Professor Dweck overtuigt je graag van dit idee in haar boek 'Mindset'. Dweck zet haar argument zorgvuldig uiteen en presenteert vele onderzoeken die haar punt bewijzen. Door deze casestudy's te gebruiken, zul je het beter begrijpen als iets je er kennelijk van weerhoudt de groeimindset te bereiken die je nodig hebt om Uitblinker te worden. Door dit boek te lezen, krijg je meer waardering voor de kracht van je eigen geest en de hulpmiddelen die je nodig hebt om je overtuigingen onder controle te krijgen.

€4,99 – Kopen

De edele kunst van Not Giving A F*ck (The Subtle Art Of Not Giving A F*ck') is waardevol omdat het je een stoïcijnse, no-nonsense benadering geeft om een leven te leiden dat zinvol is en alleen gericht op wat belangrijk voor je is. We moeten volgens auteur Mark Manson niet proberen álles te doen. Want dan verdelen we onze aandacht en raken opgebrand. En dat sluit aan bij de focus die een Uitblinker nodig heeft. Dus wat kunnen we in plaats daarvan doen? Zoals dit boek laat zien moeten we uitzoeken wat belangrijk voor ons is en ons daarop concentreren en ons daarvoor verantwoordelijk voelen. En de rest? Daar moeten we geen bal om geven.

€4,99 – Kopen